Zakres działalności Laboratorium

1. W zakresie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

(Certyfikat Akredytacji LaboratoriumWzorcującego nr AP 002) wykonujemy : 

    Wzorcowania analizatorów spalin samochodowych

    Wzorcowania mierników zawartości składników w mieszaninie gazów 

Poza zakresem akredytacji:

•   Wzorcowanie aspiratorów (pompki dozymetrii indywidualnej) oraz przepływomierzy tłoczkowych (tłoczkowe mierniki strumienia objętości gazów)

•   Wzorcowania analizatorów wydechu ( alkomatów )

 

         Zakres Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 002 

  

FORMULARZ

Przegląd zlecenia klienta – wzorcowanie gazy

Przegląd zlecenia klienta - wzorcowanie analiztory wydechu (alkomaty)

Aktualne zakresy wzorcowania mierników gazów

 

2.  Z upoważnienia Prezesa Głównego Urzędu Miar 

(Upoważnienie do legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych) wykonujemy:

 •     Legalizacje ponowne analizatorów spalin samochodowych

   FORMULARZ

  Wniosek o dokonanie legalizacji ponownej

 

3. Z tytułu autoryzacji Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie weryfikacji analizatorów spalin samochodowych (moduł F dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE potocznie zwanej MID) oraz notyfikacji Komisji Europejskiej NB 2149

(Autoryzacja dla Radiotechnika Serwis do realizacji zadań związanych z oceną zgodności) dokonujemy:

•     Oceny zgodności analizatorów spalin samochodowych 

 

4. Oprócz wzorcowań w zakresie akredytacji wykonujemy również wzorcowania dla innych składników i zakresów. Procedura wykonania pomiarów i liczenia niepewności jest identyczna jak w przypadku wzorcowań w zakresie akredytacji. W obszarach pozaakredytacyjnych wykonujemy:

•      Wzorcowanie mierników stężenia gazów dla składników i/lub zakresów pomiarowych poza akredytacją 

•      Sprawdzenia detektorów gazów (również w miejscu zainstalowania).  

  FORMULARZ

  Przegląd zlecenia klienta – wzorcowanie gazy

  

xsolve