Kompetencje Laboratorium

Laboratorium jest odpowiedzialne, poprzez prawnie wiążące zobowiązania, za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji działalności laboratoryjnej. Poza informacją, którą klient udostępnia publicznie, wszystkie inne informacje są uznawane za zastrzeżone i są chronione.

Laboratorium Pomiarowe Analizatorów Spalin Samochodowych Spółki Radiotechnika Serwis jest

laboratorium wzorcującym, które:

 

  spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
  posiada akredytację (Nr akredytacji AP002)

Polskiego Centrum Akredytacji, sygnatariusza

porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego

uznawania świadectw wzorcowania.

 

Aktualna działalność akredytowana laboratorium określona została w dokumencie Zakres Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AP 002 wydanie 18, z dnia 21 września 2021r.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 002

Zakres Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 002

 


Laboratorium wykonuje legalizacje ponowne analizatorów

spalin samochodowych na podstawie upoważnienia Prezesa Głównego Urzędu Miar  udzielonego Spółce Radiotechnika Serwis (Decyzje Nr UU/35/2005 i ZU 4/2020)

Upoważnienie do legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych

Przedłużenie upoważnienia do legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych


 

Duża liczba zadowolonych klientów, którzy zaufali nam powierzając swoje urządzenia pomiarowe, jest potwierdzeniem naszych kompetencji technicznych.

Od kilkunastu lat działania Laboratorium Wzorującego Radiotechniki Serwis stale doskonalone są nasze procedury zarządzania jakością.

 Deklaracja Polityki Jakości

Zatrudniamy wykwalifikowany personel, który nieustannie poszerza zakres swojej wiedzy uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach.


Gwarantujemy profesjonalne, fachowe i rzetelne podejście do wykonywanych pomiarów.


Uwagi i zapytania dotyczące działalności laboratorium prosimy kierować na adres:

ap002@radiotechnikaserwis.pl

 

Godziny pracy: 7:00 - 15:00

    
xsolve