Kompetencje Laboratorium

 

Laboratorium Pomiarowe Analizatorów Spalin Samochodowych Spółki Radiotechnika Serwis jest

laboratorium wzorcującym, które:

 

  spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
  posiada akredytację (Nr akredytacji AP002)

Polskiego Centrum Akredytacji, sygnatariusza

porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego

uznawania świadectw wzorcowania.

 

Aktualna działalność akredytowana laboratorium określona została w dokumencie Zakres Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AP 002 wydanie 17, z dnia 27 grudnia 2019 r.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 002

Zakres Akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 002

 


Laboratorium wykonuje legalizacje ponowne analizatorów

spalin samochodowych na podstawie upoważnienia Prezesa Głównego Urzędu Miar  udzielonego Spółce Radiotechnika Serwis (Decyzje Nr UU/35/2005 i ZU 4/2020)

Upoważnienie do legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych

Przedłużenie upoważnienia do legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych

 

Na podstawie notyfikacji Komisji Europejskiej (NB 2149) uzyskanej w wyniku autoryzacji Ministra Gospodarki udzielonej Spółce Radiotechnika Serwis, laboratorium uczestniczy w systemie oceny zgodności w zakresie weryfikacji wyrobu (moduł F) dla analizatorów spalin samochodowych

(moduł F dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE potocznie zwanej MID oraz jego polska implementacja – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych).

Autoryzacja dla Radiotechniki Serwis do realizacji zadań związanych z oceną

Notyfikacja Komisji Europejskiej dla Radiotechniki Serwis  


 

Duża liczba zadowolonych klientów, którzy zaufali nam powierzając swoje urządzenia pomiarowe, jest potwierdzeniem naszych kompetencji technicznych.

Od kilkunastu lat działania Laboratorium Wzorującego Radiotechniki Serwis stale doskonalone są nasze procedury zarządzania jakością.

 Deklaracja Polityki Jakości

Zatrudniamy wykwalifikowany personel, który nieustannie poszerza zakres swojej wiedzy uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach.


Gwarantujemy profesjonalne, fachowe i rzetelne podejście do wykonywanych pomiarów.


Uwagi i zapytania dotyczące działalności laboratorium prosimy kierować na adres:

ap002@radiotechnikaserwis.pl

 

Godziny pracy: 7:00 - 15:00

    
xsolve