Podstawowe pojęcia

Okresowa kontrola metrologiczna

Okresowy przegląd urządzeń pomiarowych niepodlegających prawnemu systemowi kontroli metrologicznej.

 

Legalizacja

Sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania techniczne i metrologiczne, a błędy jego wskazań nie przekraczają dopuszczalnych maksymalnych wartości. Świadectwo legalizacji nie określa wielkości błędów.

 

Wzorcowanie, Kalibracja

Określenie relacji między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych realizowanymi przez wzorzec (nie obejmuje regulacji urządzenia pomiarowego).

Wzorcowanie mierników zawartości składników w mieszaninie gazowej polega na odczytaniu wskazań urządzenia pomiarowego podczas podawania gazu wzorcowego o dokładnie znanej zawartości cząsteczek i określeniu błędu wskazań urządzenia oraz niepewności.

Wzorcowanie pozwala ocenić i udokumentować zdolność pomiarową instrumentów.

 

Adiustacja (potoczne określenie Kalibracja)

Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu. Polega na regulacji układu pomiarowego w taki sposób, aby odczyt wskazań przyrządu zrównać z wartościami zadanego gazu wzorcowego.

 

Niepewność pomiarowa

Ryzyko uzyskania błędnego wyniku w pomiarze; charakteryzuje rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej. Jest sumą niepewności wnoszonych przez wzorce i przyrządy pomiarowe.

 

Wstępny przegląd

Zespół czynności wykonywanych w laboratorium w celu sprawdzenia sprawności przyrządu pomiarowego zgłoszonego do wzorcowania w zakresie istotnym dla wykonywania pomiarów określonych przeglądem zlecenia klienta.

 

xsolve