Informacje dla wnioskodawców zgłaszających przyrządy do wzorcowania lub legalizacji

Prosimy upewnić się, czy przyrząd mający podlegać wzorcowaniu lub legalizacji jest

sprawny technicznie w zakresie wykonywanych pomiarów

(gdy nie jest sprawny technicznie prosimy o kontakt z serwisem)


Przy wzorcowaniu prosimy dołączyć:

- Wyposażenie dodatkowe niezbędne do uruchomienia przyrządu

- Instrukcję obsługi

- Zasilacz, jeżeli przyrząd zasilany jest z akumulatora

- Przegląd zlecenia klienta z określonymi zakresem wzorcowania

                                                                                       - dla mierników stężenia gazów

 

 

Przy legalizacji ponownej analizatorów spalin prosimy dołączyć:

- Sondę do pobierania spalin

- Instrukcję obsługi

- Wniosek o dokonanie legalizacji ponownej oraz wymienione w nim dokumenty

 Okresy ważności legalizacji analizatorów spalin samochodowych.

Uwagi oraz wnioski dotyczące usług świadczonych przez Laboratorium prosimy kierować na adres: ap002@radiotechnikaserwis.pl

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej badnia poziomu zadowolenia klienta.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres ap002@radiotechnikaserwis.pl

ANKIETA

 

 

 

 

xsolve